Volt egyszer nyereményjáték

☕????Volt egyszer egy nyereményjáték - az iON Store-ral!????☕
 
A Volt egyszer kávézóval karöltve közös nyereményjátékot hirdetünk, ahol fődíjként egy Apple iPad 2018-at nyerhettek! Érdekel? Olvass tovább a részletekért!????????
 
Te is gyűjtöd a pecséteket minden Volt egyszeres kávéd, limcsid, forró csokid - és még sorolhatnánk a fincsi frissítőket - után? Szuper!✔️
 
????Gyűjts ki 10 pecsétet - itt máris nyersz, hiszen a 10. fogyasztásod a Volt egyszer állja!????
????Írd rá a 10 pecséttel ellátott kuponodra neved és elérhetőségeid
????Mehet a kupon a kalapba! Több is kigyűlt? Annál jobb! Pályázz nagyobb eséllyel!????
Április 12-én pénteken, a Volt egyszer kávézóban sorsolunk, ráadásul nem csak 1, hanem mindjárt 3 nyertest is!????
 
1. hely - #AppleiPad 2018 (választható színben)
2. hely - #AppleAirPods
3. hely - #PárosPowerbank
 
JA! Az első pecsét mellé ajándék iON Store kupont adunk, ami 10% szervizkedvezményt és 1000 forint árengedményt biztosít Nektek üzleteinkben! Tehát MINDENKI nyer!????
 
Na? Iszunk valamit?????☕
 
Nyereményjáték időtartama: 2019.03.16-04.12.
 
ENGLISH VERSION
☕????Volt egyszer coffee house and iON Store&Service proudly announce their new game!????☕
 
Are you ready to play & win an Apple iPad 2018? Scroll down for more!????????
 
As you guys already know, you can collect stamps at Volt egyszer after every coffee/refresher you take. Well, from now on you can also win with your stamp collector cards!????
 
All you have to do is:
 
????collect 10 stamps - wich is already a win since Volt egyszer gives your 10th coffee/refresher for free!
????write your name and contacts on the card
????drop the card to the collector box
 
Oh, and let's not forget to mention the prizes!????
 
#AppleiPad 2018
#AppleAirPods
#PowerBanks (2 pieces for both of you)
 
Draw: 12th April
 
AND WE'RE NOT FINISHED YET????
To your first stamp we'll give you a coupon of discount to our shop - so everyone wins!????
 
Ready? Set! Let's go to Volt egyszer!☕????
Duration of the game: 2019.03.16-04.12.
Játék szabályzat:

Volt egyszer egy nyereményjáték az iON Store-ral!️- Offline nyereményjáték szabályzat

Szervező: Noteltrade Szolgáltató és Kereskedemi Korlátolt Felelősségű Társaság 1141 Budapest Szugló utca 82. a továbbiakban: “Szervező”

  • Szervezés és lebonyolítás

2019. 03. 16-tól a Volt egyszer kávézóban ( Debrecen, Piac u. 16, 4024) az iON Store & Service üzlettel közösen offline nyereményjáték indul. A nyereményjáték lebonyolítója az Noteltrade Szolgáltató és Kereskedemi Korlátolt Felelősségű Társaság 1141 Budapest Szugló utca 82. Adószám: 24270702242, Cégjegyzékszám: 01 09 998991 (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

  • Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt a Szervező fent rögzített fizikai üzletében vásárolnak és a helyszínen kitöltik a játék feltételeként átnyújtott kupont, illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit, a továbbiakban ”Pályázó”. A kupon bedobásával a pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez. A nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  • A nyereményjáték ideje

Nyereményjáték időtartama: 2019.03.16-04.12

  • A nyereményjáték menete

A nyereményjáték során a játékosok a Szervező fizikai boltjában vásárolnak, majd kitöltik a részükre átadott kupont, majd bedobják az erre kialakított dobozba. Sikeres kitöltést követően jogosultak részt venni a sorsoláson. 

Játékmenet: „Gyűjts ki 10 pecsétet - itt máris nyersz, hiszen a 10. fogyasztásod a Volt egyszer állja!Írd rá a 10 pecséttel ellátott kuponodra neved és elérhetőségeid Mehet a kupon a kalapba! Több is kigyűlt? Annál jobb! Pályázz nagyobb eséllyel!”

A változtatás jogát fenntartjuk.

  • Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak azok a kuponok vehetnek részt, amely 10 pecséttel van ellátva és valós adatokat tartalmaznak, valamint 18 éven felüli magánszemélyek töltötték ki. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása. Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásaiban, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

  • Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg. 

  • A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

A Szervező a nyereményjáték lezárultával 3 fő nyertest és 3 fő pótnyertest választ. A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyerteseknek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. Ellenkező esetben a pótnyertesre száll a nyeremény. Ha a pótnyertes sem jelentkezik 5 munkanapon belül, akkor a nyeremény automatikusan a szervező tulajdonában marad. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A nyeremények esetleges adóvonzata a Szervezőt terheli. A Szervező a nyertest a Facebook felületén, egy posztban értesíti nyereményéről.

Nyeremények: 

1. hely #AppleiPad 2018 (választható színben)

2. hely - #AppleAirPods

3. hely - #PárosPowerbank

  • Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

  • Adatkezelés

Pályázó feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az általa a Szervező kuponjain megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a nyereményjáték lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kezelhesse. Az adatok kezelője a Noteltrade Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Pályázó, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Noteltrade Kft., 4024, Debrecen, Piac utca 18.; vagy a következő e-mail címen: info@ionstore.hu. 

A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy:

- amennyiben nem adja meg a nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a Szervező kérdőívein megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a nyereményjátékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Pályázó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Pályázó személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Pályázó előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Szervező tájékoztatja Pályázót, hogy az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. Szervező tájékoztatja Pályázót, hogy a nyereményjátékban történő részvétellel egyidejűleg Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező marketing tartalmú levelezőlistájára felkerüljön. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám. Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni. 

Az adatkezelés jogalapja a Pályázó önkéntes hozzájárulása, amit a kérdőív kitöltésével, illetőleg a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg ad meg Adatkezelő számára. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen szabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

  • Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Noteltrade Szolgáltató és Kereskedemi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Kelt: Debrecen 2019. március 14.